Utbildning Hur vi lär upp dig

Våra utbildningar

Hos oss får du ett nogrannt skräddarsytt utbildningsplan som passar just dig. Vi kan inte betona detta tillräckligt mycket. Vår koncept bygger på att alla har olika förutsättningar och om du inte lär dig är det vi som inte hittat rätt sätt att lära dig.


Nedan följer information om våra bilar, AM1 körkortet och vilka moment vi går igenom när du över för ditt B körkort!

våra bilar

 

VW Golf TSI

 • Manuell eller automat växellåda
 • Liten och lättmanövrerad
 • En favorit
 

Volvo V60

 • Manuell eller automat växellåda
 • Väldigt skön komfort
 • Miljösmart
 • Svensk favorit

AM1 Moped Körkortet

Kursen pågår under två dagar och båda dagarna är obligatoriska.

Skulle det vara så att du inte uppnår förväntat krav och resultat på körningen sätter vi in extra körpass vid annat tillfälle, detta ingår i kursavgiften.

För att få ta AM-körkort krävs körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. Glöm inte skaffa körkortstillstånd, måste vara beviljat och klar, innan kursstart!

Kursen kan du gå 3 månader innan du fyller 15 år. AM-körkortet ger dig även behörighet att köra traktor från 15 års ålder. Efter genomförd kurs gör du ditt slutgiltiga teoriprov på Trafikverket (0771-171819). Du måste ha fyllt 15 år innan du kan göra provet.

Vi erbjuder...

 • Lärarledd teori
 • STR's teoripaket körkort nu för AM
 • Praktik: manövrering och trafikträning
 • Lån av moped och skyddutrustning
 • Utbildning kräver körkortstillstånd

16 moment mot körkortet

Moment 1
Körställning

stol & bälte - reglage och instrument
KKB sid 113-119

Kunna inta en riktig körställning, hitta samt använda lämplig reglage. Ha kunskap om körställning och skyddsutrustningens betydelse

Moment 2
Inledande manövrering

start & stanna - krypköra & styra

Starta motorn, kunna styra och krypköra, samt stanna mjukt. Kunna utföra allt detta smidigt

Moment 3
Växling

uppväxling - bromsning - nedväxling
KKB sid 217-219

Öva på växling genom att växla upp och ner. Kunna hantera broms, koppling- och gaspedal mjukt; Med fokus på vägen framför

Moment 4
Lutning

motlut - medlut

Starta i mot- och medlut; Med eller utan parkeringsbroms. Ska kunna göra en "uppfångning", samt ha uppsyn på trafik i ens omgivning

Moment 5
manövrering

backning - vändning - parkering

Inta en lämplig körställning vid backning. Kunna backa rakt såväl som med svängning på ett trafiksäkert sätt

Moment 6
Funktion och Kontroll

bilen - last & passagerare
släp - säkerhetskontroll

KKB sid 113-147, 233-249

Kunna utföra säkerhetskontroll, placera och förankra last. Ha förståelse för körsäkerhet och grundläggande regler kring släpvagnskörning

Moment 7
Samordning och bromsning

avsökning & riskbedömning
acceleration & hård bromsning

KKB sid 120-131, 192-199

Kunna manövrera utan minskad uppmärksamhet. Kunna upptäcka farliga situationer. Accelerera snabbt och bromsa in hårt från olika hastigheter

Moment 8
Mindre samhälle

avsökning & riskbedömning
hastighetsanpassning - placering

KKB sid 22-47

Samordna tidigare moment i en lugn trafikmiljö. Upptäcka kornsingar, vägmärken och andra trafikanter. Anpassa din körning uteefter omständigheter på ett säkert och sparsamt sätt

Moment 9
Mindre landsväg

avsökning & riskbedömning
järnvägskorsning

KKB sid 98-103

Kunna samordna och tillämpa tidigare moment på mindre landsväg. Anpassa körning utefter vägen du kör på och andra omständigheter; Samt kunna passera järnvägskorsning säkert

Moment 10
stadstrafik

högerregel - huvudled - trafiksignal
enkelriktad - rondell - körfält
körfält - vändning & parkering

KKB sid 48-73

Placera rätt före, i och efter korsning. Tillämpa väjningsregler och anpassa körning utefter stadstrafik. Hålla säkerhetsavstånd till trafikanter och fotgängare. Även kunna vända och parkera på olika platser

Moment 11
landsväg

avsökning & riskbedömning
placering - omkörning

KKB sid 75-105

Köra i på- och avfarter i landsväg. Hålla avstånd och följa trafikrytm och ha uppsikt på bakomvarande trafik

Moment 12
motorväg

motorväg - motortrafikled
KKB sid 106-11

Köra i på- och avfart till motorväg och kunna tillämpa särkilda regler gällande motovägskörning

Moment 13
mörker

mörker demonstration - möte - nedsatt sikt
KKB sid 149-163

Kunna anpassa hastighet och placera rätt vid mörkerkörning. Skall även kunna använda rätt ljusteknik

Moment 14
halt väglag

risktvåan
KKB sid 165-177

För att bli godkänd i denna övning måste du välja rätt hastighet och placering på halkbanan. Du ska ha hänsyn till väglag, vägbredd och övrig "trafik"

Moment 15
kvalificerad stadstrafik

tillämpning - utbildningskontroll
KKB sid 179-251

Kunna köra i tät och intensiv trafik, där du ska följa anvisningar. Kunna vända och parkera på ett lämpligt sätt också